01

Müşteri Memnuniyeti

Payanda Metal olarak müşteri memnuniyetini bir felsefeden ileri, bir misyon olarak tanımlarız. Müşteri Memnuniyetini olmazsa olmaz bir kriter ancak yetersiz bir hedef olarak algılarız.

Müşteri talep ve ihtiyaçlarını listemizin en başına koyar, detaylardaki farkımızı yansıtmayı bir ilke kabul ederiz. Malzeme seçiminden ileri teknoloji imkanlara kadar verimlilik adına sahip olduğumuz tüm imkanları kullanmaktan asla kaçınmayız.

İş sürecinde maksimum verimin elde edilmesi için katma değerli çözümlerimiz, sorunlar karşısında alternatif planlarımız, sürat ve düşük maliyet ayrıcalıklarımızı müşterilerimize fırsat olarak sunarız.

 


02

Kalite

Payanda Metal, hem hizmet hem ürün sunumunda standartların üstünde kalite anlayışı ile çalışır. Etkin iş planının bir parçası olarak, karar alma süreçlerimiz ve yaratıcı çözümlerimiz ile en doğru ürünlerin seçimi konusundaki bilgi ve imkanlarımızı bir bütün olarak sunarız.

Ürettiğimiz projelerde bu yaklaşımın üstün kaliteli çözümler olarak müşteriye direkt yansımasını sağlarız.

 


03

Şeffaflık

Payanda Metal, kurulduğu ilk yıllardan bu yana şeffaf işbirliği politikası ile çalışır. Daha şeffaf, yalın ve işbirlikçi yaklaşımın, süreci doğrudan ve olumlu etkilediğine tam inanırız.

Başarıya giden yolda nitelikli bir iş için şeffaflık politikasının önemini ve gereğini çok iyi biliriz. Müşteri ile tam uyumlu, sorgulanabilir, kontrol mekanizmalarına rahatlık sağlayan, raporlanabilir, çağdaş bir çalışma stratejisi ile kolaylık ve rahatlık sağlarız.


04

Ekip Çalışması

Payanda Metal,  başarılı bir çalışmanın sağlam bir ekip çalışmasının tam sonucu olduğunu iyi bilir. Gerekli analiz ve raporlamaların ardından belirlenen bir iş planının en önemli temel parçaları onu oluşturan ekip ve o ekibin tam entegre çalışma programıdır.

Tam donanımlı, eğitimli ve tecrübeli bir ekibin verimlilik ve kalite unsurlarını doğrudan etkilediği bilinci ile kadrosunu her zaman en iyilerden kurar.

Payanda Metal kurumsal olarak en iyi ekibi kurmakla yetinmez, müşterisi ile de tam bir ekip olmanın alt yapısını hazırlar.


05

Mükemmellik

Mükemmelliğin göreceli bir kavram olmadığını teknik bakış açımızla iyi biliriz. Mükemmelin tanımına sayıları, rakamları ve en sonunda duyguları katarız.

Payanda Metal olarak tecrübelerimize, bilgimize ve becerilerimize tam güvenir, işimizi iyi yaparız.

Mükemmel bir sonuç için taahhütlerimizi zamanında yapar, hayallerinizin ötesinde sonuçlara odaklanırız.