Payanda Metal

Hakkımızda


"Payanda" Atılım Metal’e ait bir markadır.

Atılım Metal 1996 yılında Atılım Aksesuar adıyla olarak kurulmuştur. Yaklaşık 9 sene sonra 2005 yılında masa ve koltuk ayağı üretimine başlamıştır.

Günümüze kadar gelen süreç içinde yakaladığımız ürün ve hizmet kalitesini daimî ve gelişime açık kılmak en temel hedefimiz olarak belirmiştir. Bu sebeple alanımızdaki bilgi ve tecrübe birikimi kurumsal bir çözüm olarak bir marka altında sunulmaktadır.

2012 yılı sonu itibariyle üretim tesisleri dışında iki mağazası ile ürün ve hizmet üreten Atılım Metal yıllarca sarf edilen emekle oluşmuş güven ve kalitesine “Payanda” imzasını atmaktadır.

Özel tasarım ve projelerin tüm metal aksamlarında estetik ve dayanıklılık “Payanda”sı olmaya devam edeceğiz.

“Payanda” imzasını taşıyan her ürün özeldir ve özel ilgiyi hak etmektedir. ​

Payanda Metal

Vizyonumuz

Bir vizyonun ifadesi olan “Payanda” gelecekle estetik ve kalite düzleminde gelişen bir ilişki tesis etmiştir. 
 
Payanda’nın gelecek planları:
2014-2019 arasında yurtiçi piyasada imzamızın tanınır ve talep edilir bir kalite olduğu bilincinin yerleştirilmek, 
2025 yılı itibariyle yurtiçi piyasada özel tasarım ürünler için üretilen metal aksam pazarında %20’lik paya ulaşmak,
2020 yılında en az 5 ülkede özel üretim metal aksam pazarında tanınır ve talep edilir marka olmaktır.

Misyonumuz

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) modelimiz çerçevesinde;

Gerçekçi plan ve taahhütlerle iş akidleri oluşturmak,
Özel tasarlanmış metal aksamlarda istenilen kalite ve estetiği üretmek,
Ürün ve hizmetlerin zamanında, eksiksiz olarak tesliminin sağlanması,
Özel tasarlanmış bir projeye estetik ve dayanıklılığı artıracak katkı sunmak,
Özellikle üretim aşamasında insan hayatını ve çevreyi tehdit edecek risklere yönelik gerekli önlemlerin alınması,
Çalışanların iş güvenliği ve çevre bilinci konusunda yeterli bilince ulaşmalarının sağlanması.

Kalite Politikamız

Payanda TKY (Toplam Kalite Yönetimi) modeliyle inşa edilmiş kalite politikasını genel olarak 4 ana başlık altında çerçevelemiştir:
 
Satış Öncesi Hizmet Kalitesi
Özel proje ve tasarımlar için en önemli konu satış öncesi hizmetlerdir. Zira üretilecek ürünün üretim, tasarım, malzeme ve sair özellikleri konusunda verilecek doğru ve yerinde kararlar hem estetiği hem de dayanıklılığı doğrudan etkilemektedir. Toplam kalite çıtasını yüksek tutmak için satış öncesi bilgi paylaşımı ve yönlendirmelere özellikle önem veriyor ve gerekli paylaşımları yaparak müşterimiz ile birlikte karar alıyoruz.
Ayrıca, bu aşamada termin süreleri konusunda da açık ve kesin bilgiler verilmektedir. Gerçeklikten uzak termin taahhüdü özellikle kaçındığımız bir kalite standardıdır.
 
Ürün Kalitesi
TKY (Toplam Kalite Yönetimi) modelimizde ürün kalitesini sürdürülebilir kılmak ve ürün estetiğini muhafaza etmek için üretim faaliyetleri iki ana başlık halinde değerlendirilmektedir:
- Hammadde ve Malzeme Kalitesi 
Üretimde kullanılacak hammadde ve malzemelerin kalitesi ve cinsleri hakkında Satış Öncesi Hizmetler aşamasında karar verilmektedir. Bu kararlar doğrultusunda istenilen kalitede hammadde ve malzeme kullanılmaktadır. 
- İşçilik ve Diğer Üretim Kalitesi
Payanda’nın mutfağı olan bu aşamada titiz bir üretim yolu takip edilmektedir. Gerekli her işlem sonunda kalite kontrolleri yapılarak ürün montaj ve kullanımında karşılaşılması muhtemel sorunlar üretim bandında çözümlenmektedir.

Ürünlerimiz 302 ve 304 Paslanmaz Kalite Standartlarına uygun üretilmektedir. Ürünlerimizin tamamı sertifikalıdır.
 
Ürün Teslimi
Özel proje üreticilerinin taşıdıkları yüksek risk siparişlerinin zamanında, istenilen kalitede ve eksiksiz olarak teslim edilmemesidir. 
Payanda, toplam kalitesi bu üç unsurun birleşimi ile şekillenmektedir. 
Ürün teslimleri sipariş ile belirlenen şekil, adet ve terminde gerçekleşmektedir. 
 
Satış Sonrası Hizmet Kalitesi
Satış sonrası hizmetler teslim edilen ürünün arzu edilen kullanım özelliklerini sağlayana kadar devam etmektedir. Bu süreç içinde estetik kaygılardan kesinlikle feragat edilmeden çözümler üretilir.